Ignacego Jana Paderewskiego 56,

20-860 Lublin

mail. kontakt@fabrykabm.pl

tel. 7802223129