UWAGA STRONA W PRZEBUDOWIE

Audyt

Jako ekspert z zewnątrz sprawdzamy w jaki sposób działają Twoje procesy w określonym obszarze,  pokazując gdzie firma popełnia błędy.

Niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu – to właśnie nasza usługa.

Przedmiot audytu jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji (polityki, procedury).

GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
AUDYT WEDŁUG KATEGORII
GET INSPIRED

Czy to audyt czy kontrola?

W części instytucjonalnej kontroli można zauważyć powiązanie z audytem wewnętrznym. Kontrola instytucjonalna wykonywana jest przed zespół ludzi, którzy są wyspecjalizowani w tym celu. Inną formą kontroli jest kontrola funkcjonalna, której realizację powierza się wszystkim pracownikom danej jednostki organizacyjnej i związana jest z wywiązaniem się z ich obowiązków. Głównym celem audytu jest ocena całego systemu kontroli w jednostce. Aby rozróżnić audyt i kontrolę, warto zastanowić się, nad ich cechami. 

Audyt wewnętrzny:

  • skupiony jest na zdefiniowaniu przyczyny powstania niekorzystnego zjawiska
  • może działać prewencyjnie poprzez wskazanie występowania przypuszczalnego ryzyka
  • autonomiczny
  • ukierunkowany na poprawienie skuteczności działań w przedsiębiorstwie
  • jego działania oparte są na podstawie przyjętych standardów zawodowych, a w sektorze publicznym na podstawie przepisów prawa.

 

Kontrola:

  • jej celem jest reakcja na symptomy występowania niepożądanego zjawiska
  • działa po fakcie
  • ma zakres upoważnienia- osoba dająca zlecenie wyznacza zakres działania
  • ukierunkowana na znalezienie winnego występowania nieprawidłowości
  • jej działania oparte są na podstawie wewnętrznie przyjętych uregulowań5.

Audytor prowadzi proces badania, w którym chce zebrać    informacje.  Kontrola    jest    sprawdzeniem,    zestawieniem    stanu faktycznego  ze  stanem  wymaganym. Audyt  jest  poszukiwaniem  zgodności6. Kontrola   jest  ukierunkowana  na  poszukiwanie  nieprawidłowości.  Celem  kontroli  jest  ustalenie,  czy  i  w jakiej   wielkości   nastąpiły   odchylenia   od   stanu   pożądanego.

GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
INSPIRACJE WEDŁUG KATEGORII

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping