UWAGA STRONA W PRZEBUDOWIE

Coaching executive

Jako ekspert z zewnątrz analizujemy Twoje możliwe kierunki rozwoju i w sposób efektywny towarzyszymy klientom w procesie rozwoju osobistego.

Sprawdzona metoda na podniesienie kwalifikacji menedżerskich to executive coaching. Od menedżerów wyższego i najwyższego szczebla wymaga się posiadania i stosowania w praktyce szerokiej gamy kompetencji. Chodzi przede wszystkim o umiejętności twarde, takie jak planowanie, analizowanie, zarządzanie produktami. Ale także dotyczy to umiejętności miękkich – zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, motywowania oraz rozwijania pracowników.

W większości menedżerowie posiadają te kompetencje. Nie zawsze je jednak stosują skutecznie i w wystarczającym stopniu. Często mają trudności w przekazywaniu informacji zwrotnej, delegowaniu zadań czy też skutecznym ustalaniu celów. Dobry menedżer zauważa te braki w swoich kompetencjach i odczuwa pewien dyskomfort z tym związany. Niewątpliwie, najlepszą i sprawdzoną odpowiedzią na tego typu sytuacje jest executive coaching. Więcej, w porę wykorzystany w procesie rozwoju menedżera pełni z powodzeniem funkcję zapobiegawczą.

GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
INSPIRACJA WEDŁUG KATEGORII

Executive coaching to proces, w którym coach pracuje indywidualnie z menedżerem nad zdiagnozowanymi obszarami rozwoju lub diagnozuje je wspólnie z nim. Jest adresowany do wyższej i najwyższej kadry zarządzającej oraz do menedżerów. Dotyczy to również tych, którzy nie mówią po polsku. Celem executive coachingu jest rozwój kompetencji i umiejętności osoby coachowanej poprzez bezpośrednie relacje z coachem. Pomaga on jej odkryć i uruchomić wewnętrzny potencjał, ukierunkowuje ją na realizację organizacyjnych zadań oraz własnych aspiracji.

Coaching lubię określać mianem treningu – interaktywnego procesu rozwoju, poprzez metody związane częściowo z psychologią, częściowo z doświadczeniem życiowym. Celem coachingu jest zrealizowanie procesu decyzyjnego pozwalającego przyspieszyć tempa rozwoju danej osoby i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.

Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny:

  • jest dobrowolny
  • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
  • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
  • jest zbudowany na bazie pytań
  • pobudza do myślenia
  • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
  • prowadzi do świadomego dokonywania zmian
  • skupia się na osiąganiu celów

“Jeśli to, co robisz nie zbliża Cię do Twoich celów, oznacza to, że Cię od nich oddala.”

Brian Tracy

GET INSPIRED
Kontakt Mateusz Cieśliński

bezpłatną

konsultację

Zadaj nam dowolne pytanie, wystarczy

że klikniesz w poniższy przycisk i

skontaktujesz się z jednym z naszych specjalistów.

GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
REMOKENDACJE
Mateusz to osoba o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych. Bardzo otwarty, pozytywnie nastawiony. W swojej pracy wykazuje pełny profesjonalizm i angażuje się na 100%. Tam gdzie inni widzą przeszkodę on dostrzega szanse.
Mateusz to człowiek o bardzo dużej wiedzy i jeszcze większych umiejętnościach. Kompetentny i profesjonalny. Wie czego chce, dokąd zmierza i z pełną świadomością sięga po wszystko, co umożliwi mu jeszcze lepsze/szybsze dojście do wyznaczonego celu. Z pełną odpowiedzialnością polecam współpracę z Mateuszem. Każdy rodzaj współpracy z Mateuszem jest z góry skazany na rezultaty..
GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
INSPIRACJA WEDŁUG KATEGORII

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping