ZAPISZ SIĘ KONIECZNIE W NEWSLETTER
ZOSTAŃ NASZYM PATRONEM
KONIECZNIE ODWIEDŹ NAS NA SOCIAL MEDIA

Coaching

Coaching to moment w którym towarzyszę klientom w kreatywnym procesie, który skłania do efektywnego rozwoju osobistego i biznesowego. Są różne rodzaje coachingu jednak można go podzielić na dwa główne obszary: biznes coaching; life coaching. 

Coaching lubię określać mianem treningu – interaktywnego procesu rozwoju, poprzez metody związane częściowo z psychologią, częściowo z doświadczeniem życiowym. Celem coachingu jest zrealizowanie procesu decyzyjnego pozwalającego przyspieszyć tempa rozwoju danej osoby i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.

Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny:

  • jest dobrowolny
  • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
  • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
  • jest zbudowany na bazie pytań
  • pobudza do myślenia
  • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
  • prowadzi do świadomego dokonywania zmian
  • skupia się na osiąganiu celów

“Jeśli to, co robisz nie zbliża Cię do Twoich celów, oznacza to, że Cię od nich oddala.”

Brian Tracy

GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
INSPIRACJE WEDŁUG KATEGORII